Av ulike grunner ser vi oss nødt til å utsette produksjonen av «Erik den fredløse».

Vi oppdaterer dere om videre framdrift, og vi sees i ødemarka!

Foto: Marianne Danielsen Søgaard