Produksjonen

Kopparleden teaterlag planlegger produksjon av teaterforestillingen «Erik den fredløse» på Trysil Bygdetun februar 2024, et friluftsmuseum med bygninger og anlegg fra 1700- og 1800-tallet.

«Erik den fredløse» blir lagt opp som en vandreforestilling, der publikum gruppevis blir fulgt til ulike scener og hus der handlingen utspiller seg. Som bakteppe for forestillingen ligger et faktisk drap som skjedde i Trysil i 1724.

Manuset er et bestillingsverk fra Kopparleden med den nasjonalt anerkjente lokale forfatteren og tryslingen Sigmund Løvåsen.

Kopparleden teaterlag har som overordnet mål å utvikle og fremføre scenekunst hovedsakelig med tilknytning til Trysil, Engerdal og Innlandet. Vi setter samhold og spilleglede høyt, sammen med kunstnerisk kvalitet og nyskapning. Vi søker å lage identitetsskapende kulturopplevelser og god scenekunst i utfordrende scenerom, ofte i regionens naturlige omgivelser. Vi feiret ti år som teaterlag i 2021 og vi ønsker å satse videre med flere større produksjoner i tiden som kommer, også vinterstid. «Erik den fredløse» er en del av dette. Ønsket om å sette opp akkurat denne forestillingen kommer fra flere av de medvirkenes barndomsminner fra forestillingene basert på samme historie på 1990-tallet.

Et annet viktig mål for oss som teaterlag er å ta vare på kulturarv og fremstille faktiske begivenheter fra den lokale og regionale historien aktualisert slik at vi kan enten lære noe av den i dag eller lære noe om vår identitet tilbake i tid.Vi sees i februar 2024!

Medvirkende i produksjonen:

Hilde Drevsjømoen

Prosjektleder

Marianne Danielsen Søgaard

Produsent

Sigmund Løvåsen

Manusforfatter


Eirik Kvilten

Logodesign og fargepalett

Du kan lese mer om oss i Kopparleden teaterlag på vår hjemmeside her: